X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد
یورو و دلار paypal

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان s
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنانجزئيات كامل :

عنوان كامل : بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

تعداد صفحات : 136

دسته : اخلاق و معارف,روانشناسي

توضيحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

 

کلید واژه:

جهت گیری دینی: Religious orientation

طلاق: Piuorce

 

 

مقدمه

نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، 1383)

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372).    

 

 

فهرست مطالب

چکیده   
فصل اول:   
مقدمه   
بیان مسئله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها     
فصل دوم:   
دین و تعاریف آن   
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان   
مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین   
خاستگاه و نقش دین   
تاریخچه دینداری   
ضرورت دینداری و خدا پرستی   
ارزش زندگی دینی   
آثار دین در زندگی   
فواید دینداری در حیطه روان شناختی   
نقش روانی دین   
دین و جامعه   
نقش اجتماعی دین   
علل رویگردانی از دین   
روشهای اندازه گیری دینداری   
تاریخچه روانشناسی دین   
حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین   
دیدگاه‌های نظری در مورد دین   
طلاق و تعریف آن   
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم   
طلاق در ادیان   
طلاق در کشورهای مختلف   
نظر اسلام پیرامون طلاق   
مشکلات ناشی از طلاق   
علل و عوامل طلاق   
دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق   
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق   
فصل سوم:   
طرح پژوهشی   
جامعه آماری   
روش تحقیق   
ابزار پژوهش   
روش جمع آوری اطلاعات   
فصل چهارم:   
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری   
توصیف داده‌ها   
تحلیل داده‌ها   
فصل پنجم:   
خلاصه نتایج پژوهش   
محدودیتهای پژوهش   
پیشنهادات   
منابع   
چکیده


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنانجزئيات كامل :

عنوان كامل : بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

تعداد صفحات : 136

دسته : اخلاق و معارف,روانشناسي

توضيحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

 

کلید واژه:

جهت گیری دینی: Religious orientation

طلاق: Piuorce

 

 

مقدمه

نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، 1383)

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372).    

 

 

فهرست مطالب

چکیده   
فصل اول:   
مقدمه   
بیان مسئله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها     
فصل دوم:   
دین و تعاریف آن   
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان   
مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین   
خاستگاه و نقش دین   
تاریخچه دینداری   
ضرورت دینداری و خدا پرستی   
ارزش زندگی دینی   
آثار دین در زندگی   
فواید دینداری در حیطه روان شناختی   
نقش روانی دین   
دین و جامعه   
نقش اجتماعی دین   
علل رویگردانی از دین   
روشهای اندازه گیری دینداری   
تاریخچه روانشناسی دین   
حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین   
دیدگاه‌های نظری در مورد دین   
طلاق و تعریف آن   
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم   
طلاق در ادیان   
طلاق در کشورهای مختلف   
نظر اسلام پیرامون طلاق   
مشکلات ناشی از طلاق   
علل و عوامل طلاق   
دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق   
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق   
فصل سوم:   
طرح پژوهشی   
جامعه آماری   
روش تحقیق   
ابزار پژوهش   
روش جمع آوری اطلاعات   
فصل چهارم:   
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری   
توصیف داده‌ها   
تحلیل داده‌ها   
فصل پنجم:   
خلاصه نتایج پژوهش   
محدودیتهای پژوهش   
پیشنهادات   
منابع   
چکیده


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1394/11/10 و در ساعت : 19:10 - نویسنده : psychologyprojrct
آخرین مطالب نوشته شده
 • ذکر روز دوشنبه: یا قاضی الحاجات
 • مقاله ارتباط نقاشی و شخصیت کودکان
 • مقاله رابطه ی دلبستگی بین کودکان و مادران زندانی
 • مقاله ترس در کودکان
 • رشد تفکر توسعه ای : مفاهیمی برای روانشناسی تکاملی جدید
 • گزارش کار روانشناسی تجربی (ترسیم در آیینه : انتقال دو جانبه )
 • مقاله استرس مادر و کیفیت زندگی خانواده در پاسخ به یک کودک مبتلا به اوتیسم
 • پایان نامه استرس
 • ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت
 • تحقیق علل افسردگی
 • مقاله بازي با شن و ماسه و داستان سرايي : سازش اجتماعي و توسعه شناختي در مشاوره ي
 • مفهوم پیشداوری و انواع آن
 • پایان نامه علل بررسی دزدی در کودکان، نوجوانان و جوانان
 • ترجمه مقاله استرس مادر و کیفیت زندگی خانواده در پاسخ به یک کودک مبتلا به اوتیسم
 • کار درمانی
 • بررسی روانشناسی پدیده خودکشی
 • حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت
 • استرس و راه های مقابله با آن
 • بررسی روانشناسی گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی
 • بررسی روانشناختی پدیده افسردگی
 • Copyright © 2010 by http://psychologyprojrct.samenblog.com